Gizlilik sözleşmesi

Gizlilik Sözleşmesi ve Kişisel Verilerin Korunması 


Bu sözleşmeyi kabul etmekle, bizimle paylaşmış olduğunuz kişisel verilerinizin; tarafınıza çeşitli avantajların sunulup sağlanabilmesi, satış, pazarlama ve benzer amaçlı her türlü iletişim mesajlarının gönderilmesi amacıyla saklanmasına kullanılmasına ve aynı amaçlara yönelik olarak; Asratur Turizm Seyahat Acentesi ile paylaşılmasına 6563 sayılı yasa gereği izin vermiş bulunmaktasınız. İşbu “Gizlilik Sözleşmesi, 01.01.2018 tarihinde, bu tarih ve sonrasında www.asratur.com.tr sitesini ziyaret eden tüm kullanıcılar için geçerlilik kazanır. Bu web sitesini ziyaret etmekle  "Gizlilik Sözleşmesin"de belirtilen şartları kabul etmiş sayılmaktasınız.

1-Kullanıcı Hesabının Güvenliği

www.asratur.com.tr’ye giriş yaptığınız kullanıcı adı ve şifrenizi hiç kimse ile paylaşmayınız. Şifrenizi oluştururken, kimsenin tahmin edemeyeceği nitelikte olmasını tavsiye ediyoruz. Şifrenizi veya kişisel bilgilerinizi başkalarıyla paylaşmanız halinde, hesabınız adına yapılan tüm eylemlerden sizin sorumlu olacağınızı unutmayınız. Şifrenizi kaybetmeniz, kişisel bilgileriniz, rezervasyon bilgileriniz gibi önemli verilerin üçüncü kişiler tarafından kontrol edilmesine sebep olabilir. Dolayısıyla sizin adınıza başkaları tarafından gerçekleştirilen ve hukuken bağlayıcı işlemlerin muhatabı olabilirsiniz. Şifrenizin güvenliğinin herhangi bir nedenle tehlikeye girmesi halinde, şifrenizi değiştirmelisiniz.

2-Kişisel Veri Saklama Süresi

6563 sayılı elektronik ticaretin düzenlenmesi hakkında kanun uyarınca; onayın geri alındığına dair kayıtlar bu tarihten itibaren bir (1) yıl süre ile ticari elektronik iletinin içeriği ve gönderiye dair diğer her türlü kayıt ise gerekli görülen durumlarda bakanlığa sunulmak üzere üç (3) yıl süre ile  saklanmaktadır. Bu süre sonunda kişisel verileriniz talebiniz üzerine silinir. Ayrıca 5651 sayılı internet ortamında yapılan yayınların düzenlenmesi ve bu yayınlar yoluyla işlenen suçlarla mücadele edilmesi hakkında kanun uyarınca işlediğimiz trafik verileri iki (2) yıl süre ile saklanır ve süre bitiminde anonim hale gelir. 

3-Kişisel Bilgilerinizin Kullanılması

www.asratur.com.tr’yi kişisel bilgilerinizi girmeden de ziyaret edebilirsiniz. www.asratur..com.tr’ye üye olarak veya talep yoluyla kayıt yaptırmak suretiyle anonim kullanıcı olmaktan çıkar ve kayıtlı üye kullanıcı olursunuz. Bu noktadan itibaren bilgilerinizin Fatihpaşa Gıda Turizm San. Tic. LTD. ŞTİ. ye aktarılmasına , saklanmasına ve Fatihpaşa Gıda Turizm San. Tic. LTD. ŞTİ 'nin kişisel bilgilerinizi aşağıda belirtilen amaçlarla kullanabilmesine onay vermiş, kabul etmiş sayılırsınız.
-Hizmetleri, içerikleri ve tanıtımlarımızı kişiselleştirmek, ölçmek ve geliştirmek;
-Yasaklanma ihtimali olan veya yasaklanmış işlemleri veya kanuna aykırı faaliyetleri önlemek, bulmak ve araştırmak ve asratur.com.tr  Kullanıcı Sözleşmesi'ni uygulamak;
-Fatihpaşa Gıda Turizm San. Tic. LTD. ŞTİ.  hizmet güncelleştirilmeleri ve promosyon teklifleri ile ilgili tercih ettiğiniz iletişim kanalları çerçevesinde sizlere bilgiler vermek;
-Elektronik posta ile pazarlama amaçlı tanıtımlar göndermek; (Tanıtımlarının gönderilmemesi ile ilgili talimatlar gönderilen elektronik posta da yer almaktadır)
-Uyuşmazlıkları ve sitedeki aksaklıkları çözümlemek;

4-Güvenlik

www.asratur.com.tr sitesiyle paylaştığınız kişisel bilgiler yetkisiz erişimlere  karşı korunması için birçok güvenlik aracı  kullanmaktayız.
Kredi Kartı bilgileri kesinlikle saklanmaz, Kredi Kartı bilgileri sadece tahsilat işlemi sırasında ilgili bankalara güvenli bir şekilde iletilerek provizyon alınması için kullanılır ve provizyon sonrası sistemden silinir. Online ödeme sayfasında istenilen kredi kartı bilgilerinizin korunmasında güvenliği en üst seviyede tutmak amacı ile 3D secure uygulaması ile işlem yapılmaktadır. Ancak buna rağmen güvenlik ile ilgili garanti verilememektedir. İnternet üzerinde yeterli güvenlik önlemleri alınmasına rağmen internetin yapısı gereği bilgiler dolaşabilir ve yetkili olmayan kişiler tarafından kullanılabilir. Bu kullanım ve kullanımdan doğacak  zarar   Fatihpaşa Gıda Turizm San. Tic. LTD. ŞTİ (Asratur Turizm) sorumluluğunda değildir.

5-İletişim İzin İptali

Elektronik iletiler almayı reddetme hakkınız olup, ayrılmak ve tarafımıza elektronik ticari ilişki kurulması için vermiş olduğunuz izni iptal etmek için info@asratur.com adresine talebinizi iletebilir veya çağrı merkezimizi arayarak da işleminizi gerçekleştirebilirsiniz.

6-Yetkili Mahkeme Ve İcra Daireleri

İşbu iletişim ve kişisel verilerin korunması politikası iletişim izni TC kanun ve hükümlerine tabidir. Bu politika ve iletişim izinlerinin kullanılmasında doğabilecek her türlü uyuşmazlıkta Ankara mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir. 


KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU HAKKINDA BİLGİLENDİRME

Asratur turizmin   çeşitli satış kanallarından gerçekleştireceğiniz seyahat alışverişleriniz sırasında bizlerle paylaştığınız her türlü bilginiz, Şirketimiz tarafından 6698 Sayılı “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hükümlerine uygun olarak toplanmakta, kullanılmakta, işlenmekte, saklanmakta ve size sunulan hizmetin niteliğine göre yurtdışında ve/veya yurtiçinde aşağıda açıklanan üçüncü kişilere aktarılmakta ve güvende tutulmaktadır.

Asratur turizm kişisel verilerinizi, şirketimiz  olan Fatihpaşa Gıda Turizm San. Tic. LTD. ŞTİ’ne talep etmiş olduğunuz hizmete dair faaliyetler, satışlar, özel teklifler, indirimler ve kampanyalar hakkında bilgilendirme gibi pazarlama amaçlarıyla paylaşmaktadır.
Şirketimiz, kişisel verilerinizin seyahatinizle bağlantılı olarak işlenmesi konusunda müşterinin bulunduğu ülkedeki hukuk düzeni ile denk seviyede veri koruma düzenlemeleri olmayabilecek, seyahat edilecek ülkelerde bulunan ve seyahat acenteleri ile seyahatinizle bağlantılı Hizmet Sağlayıcıları dahil olmak üzere Şirket ile işbirliği içinde olan üçüncü kişilere aktarabilecektir. Ancak Şirketimiz, kişisel verilerinizin bu ülkelerde Kanun’a ve yürürlükte olan diğer veri koruma mevzuatına uygun olarak korunması için yeterli önlemleri alacaktır.
Şirketimiz, kişisel verilerinizin yetkisiz veya yasadışı işlenmesine veya erişimine, sehven kaybına, imhasına veya zarar verilmesine karşı korunmasını sağlayacak ve kişisel verilerinizin saklanması için uygun güvenlik seviyesini oluşturmak amacıyla, tüm gerekli teknik ve diğer önlemleri almaktadır. Kişisel verilerinize erişim sadece bu verilere kati şekilde erişime ihtiyacı olan ve kati sözleşmesel gizlilik yükümlülüğüne sahip çalışanlar, sözleşmesel yükleniciler, yetkililer ve diğer ilgili taraflar ile kısıtlı tutulmaktadır.
Siz müşterilerimiz Kanun kapsamında aşağıdaki haklara da sahipsiniz:
-kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme;
-kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme;
-kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme;
-yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme;
-kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme;
-kişisel verilerinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde Kişisel Veriler’in silinmesini veya yok edilmesini isteme;
-Kanun Madde 7 uyarınca yukarıda bahsedilen düzeltme, silme veya yok etme işlemlerinin, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme;
-İşlenen kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme; ve
-kişisel verilerinizin kanun’a aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğranılması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.


Saygılarımızla,


Fatihpaşa Gıda Turizm San. Tic. LTD. ŞTİ.
Asratur turizm
Telefon: 0850 885 0818
E-Mail: info@asratur.com